Ahad, 6 Oktober 2013

SKMM 6013: Tugasan pertama (ulasan artikel Ketamadunan Melayu adalah ketamadunan Islam)Mengulas artikel S.M. Zakir yang bertajuk ‘Ketamadunan Melayu adalah ketamadunan Islam’ membuatkan saya berfikir panjang, dalam benak fikiran saya bagaimana tamadun Melayu ini berkait rapat dengan tamadun Islam yang telah lama wujud sejak zaman Nabi Muhammad S.A.W. Menyusuri sejarah kewujudan bangsa Melayu ini di wilayah Selatan Asia Tenggara yang dikatakan datang dari Yunan China dan bertebaran di Champa, Kemboja, semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo, Kalimantan, Maluku, Makkasar serta gugusan kepulauan Filipina. 
 
Anutan Hindu-Buddha hanya pada golongan bangsawan dan raja-raja menunjukkan sistem Kasta yang membezakan golongan atasan dan bawahan terpakai pada ketika itu di mana tata-upacara yang mengagungkan dewa-dewa hanyalah sebagai manifestasi untuk memastikan masyarakat bawahan yang masih percaya pada animism kagum akan pemerintah mereka. Namun begitu, agama Hindu hanyalah terserap pada luaran (seni, budaya dan ritual) sahaja, tidak pada falsafah yang bisa merobah amalan dan pandangan hidup mereka.
Wujudnya sebuah kerajaan Islam di wilayah alam Melayu dibuktikan dengan penemuan batu nisan Sultan Malik al-Saleh (raja Islam Samudera) bertarikh 1297M yang dikatakan bermazhab Syafii. Manakala penemuan batu bersurat Terengganu pada 1303 pula membuktikan Islam lebih awal masuk ke semenanjung Tanah Melayu. Pada pembacaan saya yang lain (cross reference) menyatakan bahawa Islam telah tiba di Nusantara lebih awal iaitu sekitar abad ke-7 Masihi, dijelaskan oleh Pengiran Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman dengan penemuan batu nisan milik Syaikh Abdul Kadir bin Husin Syah Alam yang meninggal pada tahun 903 Masihi di Tanjung Inggeris, Kedah. 
Kedatangan Islam membebaskan jiwa masyarakat Melayu dari kalangan raja-raja sehingga ke rakyat bawahan di mana kesyumulan agama Islam merangkumi pelbagai bidang ilmu yang mengangkat kemanusiaan ke martabat yang tinggi berbanding zaman sebelum kedatangannya. Kedatangan Islam juga telah merubah fungsi bahasa Melayu yang dahulunya terbatas kepada urusan perniagaan kepada bahasa ilmu pengetahuan yang saintifik dalam menyalurkan falsafah Islam dan mengikat perpaduan bangsa Melayu itu sendiri sehingga melahirkan pemikir-pemikir Islam Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Al-Singkil, Syamsuddin al-Sumatrani dan lain-lain sekadar menyebut sebahagiannya. Ini tidak terjadi pada bahasa Sanskrit ketika zaman Hindu-Budha di mana menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas tidak mempengaruhi pandangan hidup masyarakat Melayu yang sekadar menerima luarannya sahaja (seni dan ritual) dan bukan pada falsafahnya. Ini dibuktikan dengan ketiadaan ahli-ahli pemikir Hindu Buddha dari kalangan Melayu. 
Oleh yang demikian, Melayu dikatakan suatu manifestasi Islam, ketamadunan Islam. Setelah Malaysia ditubuhkan, peruntukan Perlembagaan merujuk sejarah tamadun Melayu dengan mentakrifkan “Melayu” sebagai seseorang yang beragama Islam, bercakap dalam bahasa Melayu dan mengikuti adat istiadat Melayu. Begitu Melayu dan Islam dilindungi, menunjukkan Melayu dan Islam tidak boleh dipisahkan secara sekular sebagaimana barat memisahkan agama dengan hal-hal kehidupan seharian. Sepertimana yang dibicarakan oleh S.M. Zakir, sesetengah pihak yang cuba mengubah istilah ‘Melayu’ kepada ‘Malaysia’ seolah-olah cuba meliberalkan tamadun yang telah lama wujud dalam proses mewujudkan negara tanpa bangsa serta menggugat kedaulatan Melayu-Islam. 
Pengarang mengkonklusikan konsep Melayu haruslah difahami sebagai ketamadunan Islam, bukan kaum juga bukan bangsa yang sifatnya sempit (etno-sentrik). Ianya juga suatu sindiran kepada politikus-politikus yang cuba menghilangkan Melayu dengan ‘meMalaysiakan’ rakyat (Malaysian Malaysia). Berbeza dengan gagasan 1Malaysia, ia mengharmonikan rakyat pelbagai kaum di negara ini tanpa mengubah identiti kaum-kaum tersebut. 

ashraf adrutdin
6/10/2013
Subang Bestari

Artikel asal: http://nusacentre.wordpress.com/rencana/ketamadunan-melayu-adalah-ketamadunan-islam/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan